SMUTNÁ ZPRÁVA Z VŘESKOVIC

Minulý týden odešel do házenkářského nebe v nedožitých 77 letech pan Václav Votýpka z Vřeskovic. Smutná zpráva, která se dotkne nejednoho hráče nebo funkcionáře našeho původního českého sportu, národní házené.

Pan Václav Votýpka odvedl obrovský kus poctivé práce především pro rozvoj vřeskovické tělovýchovy. Tahle obětavá celoživotní práce neznamenala jen tisíce hodin strávených na hřišti „za farou“ při trénincích a zápasech české a posléze národní házené, ve kterých figuroval nejen jako hráč, ale i jako trenér. Jako žáček na postu obránce v družstvu se svými kamarády začínal poválečnou etapu vřeskovické házené. Jakmile skončil v roce 1974 s hraním, začal trénovat, nejdříve dorostenky a  ženy. Poté od nich utekl k mužským kategoriím a rovnou splnil sen několika generací zahrát si ve vyšší soutěži a přivedl do Vřeskovic špičkovou házenou 2. ligy. Když byl čas dovedl k házené vnuky, začal znovu trénovat  od žákovských přes mládežnické kategorie k další úspěšné generaci mužů. 

Zároveň byl dlouholetým funkcionářem v domácí tělovýchovné jednotě, kde pracoval na pozici tajemníka a vedl oddíl NH jako jeho předseda. Aktivně se podílel i na zvelebování majetku TJ, nespočitatelné hodiny věnoval stavbě šaten, tenisového kurtu nebo ubytovny. Moderní areál s víceúčelovým travnatým hřištěm také prošel před 12 lety revitalizací jen díky jeho elánu, urputnosti a pracovitosti.

Obětavě ale pracoval i na oblastní a celorepublikové úrovni, byl dlouholetým členem VV ZOSK SNH a VV SNH především jako člen dozorčí rady, organizační pracovník oddílu národní házené. Dále jako trenér II. třídy předával svoje zkušenosti na soustředěních mládeže nebo na trenérských kurzech.

 Je smutné, že covidová past téměř rok neumožnila panu Votýpkovi, jednomu z nejvěrnějších fanoušků vřeskovické házené,  sledovat jeho milovaný sport.  

Čest jeho památce

Budou vzpomínat národní házenkáři Vřeskovic. 

VV ZOSK SNH se k této vzpomínce připojuje, čest jeho památce a nikdy nezapomeneme.